O CAMPE EPARCHIE

CAMP eparchie je jedinečné a veľmi obľúbené letné stretnutie mladých Košickej eparchie. Už vyše dvadsať rokov spája mladých a ponúka im úžasné dni naplnené Božím požehnaním, spoločenstvom a radosťou. A toto všetko môžeš zakúsiť aj Ty. Stačí prísť.

1. TURNUS

2. - 6. AUGUST

9 - až 11- roční

Tento turnus je otvorený pre deti, ktoré v tomto kalendárnom roku dosiahli 9. rok svojho života a zároveň absolvovali 1. svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie. Horná veková hranica tohto turnusu je zavŕšenie 11. roku života dieťaťa

Cena turnusu 70 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 3

2. TURNUS

8. - 12. AUGUST

12- až 14- roční

Ako hovorí názov, turnus je určený pre tých, ktorí v tomto kalendárnom roku dosiahli 12. rok svojho života až po tých, ktorí v ňom ukončili 14. rok života. Mladším a ani starším na turnus neodporúčame ísť. Mladší nemusia mnohým katechézam rozumieť a straší sa môžu nudiť.

Cena turnusu 70 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 0

3. TURNUS

15. - 19. AUGUST

STREDOŠKOLÁCI

Na turnus „stredoškoláci“ sa môžu prihlásiť mladí, ktorí tento školský rok ukončili 9. ročník ZŠ až po tých, ktorí v tomto školskom roku zavŕšili stredoškolské vzdelanie (maturitou, odbornou skúškou, alebo iným spôsobom).

Cena turnusu 70 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 0

4. TURNUS

19. - 22. AUGUST

VYSOKOŠKOLÁCI A (NE)PRACUJÚCI

Tento turnus sa zameriava na tých mladých, ktorí už skončili strednú školu a zároveň dovŕšili 18 rokov. Radi tu privítame vysokoškolákov, pracujúcich i tých, ktorí si prácu zatiaľ hľadajú. Ak si tohto roku maturoval a stredoškolákom sa už necítiš, tak si taktiež vítaný/á.

Cena turnusu 70 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 93

MIESTO KONANIA

Už niekoľko rokov ponúka svoje priestory pre organizovanie CAMPu Eparchie Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky neďaleko Stredy nad Bodrogom.  Areál sa nachádza mimo obce a v obklopení lesa ponúka skvelý priestor na oddych i načerpanie. Účastníci Campu Eparchie sú tu ubytovaní v drevených chatkách so spoločným sociálnym zariadením s viacposteľovými izbami. 

MODLITBOVÁ REŤAZ

Camp Eparchie závisí aj od TEBA. Zapoj sa do 40 dňovej modlitbovej reťaze a zvolávaj Božie požehnanie na ľudí, miesto a čas letného stretnutia mládeže Košickej eparchie. Ak sa chceš zapojiť do modlitbovej reťaze, klikni nižšie a v tabuľke si vybrať deň, v ktorom vo svojich modlitbách budeš myslieť na Camp eparchie a prosiť Boha o požehnanie.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Jedným z hlavných atribútov CAMPU Eparchie je ponúkať ho za priateľné ceny pre viacpočetné rodiny, či rodiny s nižším finančným príjmom. Aby sa nám to podarilo zrealizovať, potrebujeme každoročne doplácať približne 7 000 eur na celý projekt CAMP Eparchie. Touto sumou doplácame potrebnú čiastku k účastníckemu poplatku, či z nej nakupujeme potrebný materiál.

Keďže nechceme zvyšovať poplatky účastníkom, rozhodli sme sa nájsť ľudí ochotných pomôcť nám vyzbierať potrebnú sumu 7 000 eur.

Finančne nás môžete podporiť priamo na číslo účtu Centra pre mládež Košickej eparchie: IBAN SK97 0200 0000 0042 0173 9053 s variabilným číslom 2022 resp. cez mobilnú aplikáciu vašej banky naskenovať tento QR kód:

 

Váš finančný dar nám môžete poukázať aj prostredníctvom kampane CAMP Eparchie 2022 cez portál darujme.sk

PRIHLÁSENIE

PrihlásenieDokumenty na stiahnutieInformácie pre kňaza

A)  Na CAMP eparchie sa môžeš prihlásiť len prostredníctvom svojho kňaza, ktorému odovzdáš potrebné prihlasovacie údaje a zaplatíš mu účastnícky poplatok. Potrebné údaje mu môžeš odovzdať tým, že si vytlačíš a vyplníš prihlasovací formulár. Ten nájdeš v časti „Dokumenty na stiahnutie“.

Pozn.: Prihlasovací formulár nie je prihláška. Slúži iba na zhromaždenie údajov, potrebných pre prihlásenie. Iba kňaz na základe údajov môže vyplniť prihlášku.

B)   Po zaregistrovaní kňazom ti bude na  kontaktný mail doručené potvrdenie o prihlásení.

C)   Stiahni  si tieto dokumenty (v časti Dokumenty na stiahnutie):

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

(Dokument obsahuje Súhlas o spracovaní osobných údajov, Súhlas so zverejnením fotografií, Doplňujúce informácie o účastníkovi, Dôležité upozornenia)

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

(Dokument obsahuje Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vypĺňa lekár, Vyhlásenie o bezinfekčnosti)

D)   Všetky dokumenty je potrebné vyplniť a podpísané doniesť a odovzdať pri registrácii v deň nástupu na CAMP eparchie. Taktiež je nutné doniesť kartičku poistenca, resp. jej kópiu. Bez daných tlačív nie je možné na nastúpiť.

Poznámka: Tým, ktorí ešte nedovŕšili 15 rokov (nemajú OP) podpíše tlačivá zákonný zástupca.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (NOVÉ!!)

Dokument obsahuje Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vypĺňa lekár, Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo je nutné vyplniť a podpísané odovzdať pri registrácií.

Vyjadrenie súhlasu

Dokument obsahuje Súhlas o spracovaní osobných údajov, Súhlas so zverejnením fotografií, Doplňujúce informácie o účastníkovi, Dôležité upozornenia. Tlačivo je nutné vyplniť a podpísané odovzdať pri registrácií.

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár slúži na zhromaždenie údajov potrebných pre vyplnenie prihlášky. Tú vypĺňa kňaz, na základe údajov získaných z prihlasovacieho formulára.

Chránené heslom: Info pre kňazov

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo: