O CAMP-e

Pod názvom CAMP eparchie (CAMP-e) sa organizujú veľmi obľúbené letné stretnutia mladých Košickej eparchie, ktoré svoju históriu začali písať pred vyše dvadsiatimi rokmi. Za ten čas sa ich zúčastnili už tisícky mladých. Tí neustále potvrdzujú, že Letné stretnutia mladých sú naplnené Božím požehnaním, spoločenstvom a radosťou. A toto všetko môžeš zakúsiť aj Ty. Stačí prísť.

1. TURNUS

30. JÚL - 2. AUGUST

VYSOKOŠKOLÁCI A (NE)PRACUJÚCI

Tento turnus sa zameriava na tých mladých, ktorí už skončili strednú školu a zároveň dovŕšili 18 rokov. Radi tu privítame vysokoškolákov, pracujúcich i tých, ktorí si prácu zatiaľ hľadajú. Ak si tohto roku maturoval a stredoškolákom sa už necítiš, tak si taktiež vítaný/á.

Cena turnusu 45 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 73

2. TURNUS

3. - 7. AUGUST

STREDOŠKOLÁCI

Na turnus „stredoškoláci“ sa môžu prihlásiť mladí, ktorí tento školský rok ukončili 9. ročník ZŠ až po tých, ktorí v tomto školskom roku zavŕšili stredoškolské vzdelanie (maturitou, odbornou skúškou, alebo iným spôsobom).

Cena turnusu 60 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 0

3. TURNUS

10. - 14. AUGUST

12 – 14 roční

Ako hovorí názov, turnus je určený pre tých, ktorí v tomto kalendárnom roku dosiahli 12. rok svojho života až po tých, ktorí v ňom ukončili 14. rok života. Mladším a ani starším na turnus neodporúčame ísť. Mladší nemusia mnohým katechézam rozumieť a straší sa môžu nudiť.

Cena turnusu 60 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 0

4. TURNUS

17. - 21. AUGUST

9- 11 roční

Tento turnus je otvorený pre tie deti, ktoré v tomto kalendárnom roku dosiahli 9. rok svojho života a zároveň absolvovali 1. sv. prijímanie. Horná veková hranica tohto turnusu je zavŕšenie 11. roku života dieťaťa.

Cena turnusu 60 € (strava 5x denne, ubytovanie)

POČET VOĽNÝCH MIEST: 9

MODLITBOVÁ REŤAZ

 

Camp-e závisí aj od TEBA. Zapoj sa do 40 dňovej modlitbovej reťaze a zvolávaj Božie požehnanie na ľudí, miesto a čas letného stretnutia mládeže Košickej eparchie. Ak sa chceš zapojiť do modlitbovej reťaze, klikni nižšie a v tabuľke si vybrať deň, v ktorom vo svojich modlitbách budeš myslieť na Camp eparchie a prosiť Boha o požehnanie.

MIESTO KONANIA

Všetky turnusy CAMPu eparchie sa uskutočnia v Cirkevnej škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe neďaleko obce Viničky.

PRIHLÁSENIE

Všetky potrebné informácie a dokumenty na prihlásenie nájdeš na tomto mieste

PrihlásenieDokumenty na stiahnutieInformácie pre kňaza

A)  Na CAMP eparchie sa môžeš prihlásiť len prostredníctvom svojho kňaza, ktorému odovzdáš potrebné prihlasovacie údaje a zaplatíš mu účastnícky poplatok. Potrebné údaje mu môžeš odovzdať tým, že si vytlačíš a vyplníš prihlasovací formulár. Ten nájdeš v časti „Dokumenty na stiahnutie“.

Pozn.: Prihlasovací formulár nie je prihláška. Slúži iba na zhromaždenie údajov, potrebných pre prihlásenie. Iba kňaz na základe údajov môže vyplniť prihlášku.

B)   Po zaregistrovaní kňazom ti bude na  kontaktný mail doručené potvrdenie o prihlásení.

C)   Stiahni  si tieto dokumenty (v časti Dokumenty na stiahnutie):

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

(Dokument obsahuje Súhlas o spracovaní osobných údajov, Súhlas so zverejnením fotografií, Doplňujúce informácie o účastníkovi, Dôležité upozornenia)

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

(Dokument obsahuje Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vypĺňa lekár, Vyhlásenie o bezinfekčnosti)

D)   Všetky dokumenty je potrebné vyplniť a podpísané doniesť a odovzdať pri registrácii v deň nástupu na CAMP eparchie. Taktiež je nutné doniesť kartičku poistenca, resp. jej kópiu. Bez daných tlačív nie je možné na nastúpiť.

Poznámka: Tým, ktorí ešte nedovŕšili 15 rokov (nemajú OP) podpíše tlačivá zákonný zástupca.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

Dokument obsahuje Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vypĺňa lekár, Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo je nutné vyplniť a podpísané odovzdať pri registrácií.

Vyjadrenie súhlasu

Dokument obsahuje Súhlas o spracovaní osobných údajov, Súhlas so zverejnením fotografií, Doplňujúce informácie o účastníkovi, Dôležité upozornenia. Tlačivo je nutné vyplniť a podpísané odovzdať pri registrácií.

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár slúži na zhromaždenie údajov potrebných pre vyplnenie prihlášky. Tú vypĺňa kňaz, na základe údajov získaných z prihlasovacieho formulára.

Chránené heslom: Info pre kňazov

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo:

PRÍĎ NA CAMP EPARCHIE V TOM PRAVOM OUT-FITE

 

Pripravili sme pre Teba celkom slušnú kolekciu oblečenia a ďalších produktov, ktoré si môžeš kúpiť skôr ako na CAMP eparchie prídeš. Stačí, ak nižšie klikneš na tlačidlo "MÁM ZÁUJEM" a vyberieš si z našej ponuky.